wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 3/2010
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Zakres przedmiotowy dokumentu Przebudowa drogi gminnej w Gorazdowie dz. nr 151, 213 Obręb Gorazdowo wraz z odwodnieniem.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo wielkopolskie
Powiat wrzesiński
Gmina Kołaczkowo
Sprawa
Znak sprawy 7624/11/2010
Dokument wytworzył Wójt Gminy Kołaczkowo
Data wpływu dokumentu
Data wydania dokumentu 2010-11-18
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Gminy Kolaczkowo
Siedziba Pl. Wł. Reymonta, 62-306 Kołaczkowo
Telefon 061-438-53-24
E-mail ug@kolaczkowo.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny NIE
Data zamieszczenia dokumentu 2010-11-30
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Olga Pietrzykowska
Data wprowadzenia 2010-11-30 09:26:02