wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 128/2011
Rodzaj dokumentu postanowienia
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Postanowienie
Zakres przedmiotowy dokumentu Postanowienie - dla Spółki z o.o. "SIWELA" - o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia :"Centrum Handlowe, Świdnica ul. Westerplatte 72"
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo dolnośląskie
Powiat świdnicki
Gmina Świdnica (gmina miejska)
Sprawa
Znak sprawy DIM.Oś.6220.3.2011
Dokument wytworzył Referat Ochrony Środowiska
Data wpływu dokumentu 2011-06-21
Data wydania dokumentu 2011-06-21
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Gmina Miasto Świdnica
Siedziba ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica
Telefon 74-856-28-00
E-mail um@um.swidnica.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny NIE
Data zamieszczenia dokumentu 2011-06-21
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 51/2011
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Eleonora Sikocińska
Data wprowadzenia 2011-07-07 08:37:05