wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 271/2015
Rodzaj dokumentu analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
Temat dokumentu ochrona powietrza
Nazwa dokumentu Sprawozdanie z pomiarów emisji
Zakres przedmiotowy dokumentu Zakład Produkcyjny w Lesznie ul. Świeciechowska 2.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo wielkopolskie
Powiat Leszno (miasto na prawach powiatu)
Gmina Leszno
Sprawa
Znak sprawy GK-O.6224.1.2015
Dokument wytworzył Akwawit Polmos S.A. Wrocław
Data wpływu dokumentu 2015-04-13
Data wydania dokumentu 2015-04-23
Dokument zatwierdził Prezydent Miasta Leszna
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Miasta Leszna
Siedziba ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno
Telefon 655298100
E-mail um@leszno.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2015-04-23
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Anna Poloch
Data wprowadzenia 2015-04-23 14:16:13