wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 261/2015
Rodzaj dokumentu analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Opracowanie ekofizjograficzne porządząne na potrzebt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - fragment miasta Skierniewice połozony pomiedzy ulicami Pogodną i Próchnika
Zakres przedmiotowy dokumentu Opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 wrześbnia 2002r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych (Dz.U. 155, poz.1298)
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo łódzkie
Powiat Skierniewice (miasto na prawach powiatu)
Gmina Skierniewice
Sprawa
Znak sprawy nie dotyczy
Dokument wytworzył Miejska Pracownia Urbanistyczna
Data wpływu dokumentu 2015-02-12
Data wydania dokumentu 2015-02-12
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Miasta Skierniewice
Siedziba Rynek 1, 96-100 Skierniewice
Telefon (046) 834-51-00
E-mail umskier@skierniewice.um.gov.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2015-04-29
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 260/2015, 262/2015, 263/2015
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko ewa śmieszek
Data wprowadzenia 2015-04-29 13:42:26