wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 75/2011
Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Wniosek o pozwolenie na budowę
Zakres przedmiotowy dokumentu Budowa sieci kanalizacji technologicznych ul. Zawadzkiego 1 Krupski Młyn.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo śląskie
Powiat tarnogórski
Gmina Krupski Młyn
Sprawa
Znak sprawy ZBA.73511-25/11
Dokument wytworzył Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
Data wpływu dokumentu 2011-06-17
Data wydania dokumentu
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
Siedziba ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry
Telefon 32 381 37 48
E-mail kancelaria@tarnogorski.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny NIE
Data zamieszczenia dokumentu 2011-07-11
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Grzegorz Bugajewski
Data wprowadzenia 2011-07-11 08:51:52