wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 58/2012
Rodzaj dokumentu analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Oracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Zakres przedmiotowy dokumentu Dokumentacja sporządzona na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Białobłockiej i Osiedlowej, gmina Białe Błota charakteryzuje poszczególne elementy przyrodnicze na obszarze nim objętym i ich wzajemne powiązania
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo kujawsko-pomorskie
Powiat bydgoski
Gmina Białe Błota
Sprawa
Znak sprawy nie dotyczy
Dokument wytworzył Katarzyna Gimbut-Góralczyk Bydgoszcz
Data wpływu dokumentu
Data wydania dokumentu
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Gminy Białe Błota
Siedziba ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota
Telefon 52 323-90-90
E-mail sekretariat@bialeblota.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2015-04-14
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 57/2012, 24/2015, 59/2012, 60/2012, 84/2014, 25/2015, 26/2015, 61/2012, 66/2011, 85/2014
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Andrzej Wiekierak
Data wprowadzenia 2015-05-14 23:57:52