wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 101/2015
Rodzaj dokumentu analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Opracowanie ekofizjograficzne do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Trzebiatowa dla obszaru w obrębie nr 2 przy ul. Podmiejskiej
Zakres przedmiotowy dokumentu Dotyczy obszaru objętego projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Trzebiatowa dla obszaru w obrębie nr 2 przy ul. Podmiejskiej.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo zachodniopomorskie
Powiat gryficki
Gmina Trzebiatów
Sprawa
Znak sprawy nie dotyczy
Dokument wytworzył Projektowanie Architektoniczne i Urbanistyczne mgr inż.arch. Małgorzata Cymbik
Data wpływu dokumentu 2015-05-27
Data wydania dokumentu
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Miejski Trzebiatów
Siedziba ul. Rynek 1, 72-320 Trzebiatów
Telefon 913872984
E-mail sekretariat@trzebiatow.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2015-06-02
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 205/2014, 206/2014, 231/2014, 12/2015, 13/2015, 99/2015, 100/2015, 188/2015
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Elżbieta Zawarska
Data wprowadzenia 2015-06-02 11:31:08