wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 102/2015
Rodzaj dokumentu analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Opracowanie Ekofizjograficzne Podstawowe dla terenu Mrzeżyna -dla terenu szkoły i jej sąsiedztwa
Zakres przedmiotowy dokumentu Dotyczy obszaru objętego planem miejscowym
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo zachodniopomorskie
Powiat gryficki
Gmina Trzebiatów
Sprawa
Znak sprawy nie dotyczy
Dokument wytworzył mgr gospodarki przestrzennej Anna Siekierska
Data wpływu dokumentu 2014-12-05
Data wydania dokumentu
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Miejski Trzebiatów
Siedziba ul. Rynek 1, 72-320 Trzebiatów
Telefon 913872984
E-mail sekretariat@trzebiatow.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2015-06-02
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 203/2014, 204/2014, 96/2015, 97/2015, 98/2015
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Elżbieta Zawarska
Data wprowadzenia 2015-06-02 11:39:25