wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 4/2010
Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.
Zakres przedmiotowy dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie miasta Witnica: - działka nr 560/7 obręb Witnica – 1 drzewo, - działka nr 49 obręb Witnica – 11 drzew.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo lubuskie
Powiat gorzowski
Gmina Witnica
Sprawa
Znak sprawy BŚ-OŚ.HTob.61311-127/10
Dokument wytworzył Burmistrz Miasta i Gminy Witnica
Data wpływu dokumentu 2010-11-29
Data wydania dokumentu
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.
Siedziba ul. Józefa Pankiewicza 5-7, 66-400 Gorzów Wielkopolski
Telefon (95) 733 04 18
E-mail srodowisko@powiatgorzowski.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny NIE
Data zamieszczenia dokumentu 2010-11-29
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Krzysztof Cisek
Data wprowadzenia 2010-11-30 11:16:47