wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 332/2015
Rodzaj dokumentu analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Ocena aktualności opracowania ekofizjograficznego podstawowego sporządzona na potrzeby zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony pomiędzy ulicami: Fabryczną, Domarasiewicza, Warszwaska, Grabina
Zakres przedmiotowy dokumentu Opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 wrześbnia 2002r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych (Dz.U. 155, poz.1298
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo łódzkie
Powiat Skierniewice (miasto na prawach powiatu)
Gmina Skierniewice
Sprawa
Znak sprawy nie dotyczy
Dokument wytworzył Miejska Pracownia Urbanistyczna w Skierniewicach
Data wpływu dokumentu 2015-03-05
Data wydania dokumentu 2015-03-05
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Miasta Skierniewice
Siedziba Rynek 1, 96-100 Skierniewice
Telefon (046) 834-51-00
E-mail umskier@skierniewice.um.gov.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2015-06-12
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 333/2015, 334/2015
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko ewa śmieszek
Data wprowadzenia 2015-06-12 09:51:32