wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 335/2015
Rodzaj dokumentu analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe - obszar miasta skierniewice połozony pomiędzy ulicami: Makowską, Nowomiejską, Zwierzyniecką i kasztanową oraz granicą miasta Skierniewice
Zakres przedmiotowy dokumentu Opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 września 2009r. w sprawie opracowań ekofizjgraficznych (Dz.U. nr 155 poz.1298 z późn. zm.)
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo łódzkie
Powiat Skierniewice (miasto na prawach powiatu)
Gmina Skierniewice
Sprawa
Znak sprawy nie dotyczy
Dokument wytworzył Miejska Pracownia Urbanistyczna w Skierniewicach
Data wpływu dokumentu 2011-06-28
Data wydania dokumentu 2011-06-28
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Miasta Skierniewice
Siedziba Rynek 1, 96-100 Skierniewice
Telefon (046) 834-51-00
E-mail umskier@skierniewice.um.gov.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2015-06-12
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 336/2015, 337/2015
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko ewa śmieszek
Data wprowadzenia 2015-06-12 10:43:56