wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 499/2015
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu ochrona wód
Nazwa dokumentu decyzja nr 31/Ś/15 pozwolenie wodnoprawne
Zakres przedmiotowy dokumentu wykonanie urządzenia wodnego, tj. przebudowa rowu Kaskadnik w zakresie wykonania wylotu kanalizacji deszczowej do rowu oraz szczególne korzystanie z wód tj. odprowadzanie do rowu Kaskadnik wód opadowych pochodzących z terenu projektowanych dwóch domów jednorodzinnych i drogi dojazdowej przy ul. Kaskady w Katowicach - działka nr 4217/389
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo śląskie
Powiat Katowice (miasto na prawach powiatu)
Gmina Katowice
Sprawa
Znak sprawy KŚ-III.6341.9.2015.KMJ
Dokument wytworzył Prezydent Miasta Katowice
Data wpływu dokumentu
Data wydania dokumentu 2015-05-20
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Miasta Katowice
Siedziba ul. Młyńska 4 , 40-098 Katowice
Telefon 32 259 39 09
E-mail Urzad_Miasta@katowice.eu
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2015-05-21
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 375/2015
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Kinga Micherdzinska-Jamroży
Data wprowadzenia 2015-06-15 08:47:38