wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 2/2011
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu decyzja nr 3/11 z dnia 10.01.2011 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Zakres przedmiotowy dokumentu decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „ BUDOWA INFRASTRUKTURY SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI DESZCZOWEJ I SANITARNEJ W PASIE ULIC: CZĘSTOCHOWSKIEJ, WADOWICKIEJ I BOCHEŃSKIEJ W ŚWIDNICY ”
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo dolnośląskie
Powiat świdnicki
Gmina Świdnica (gmina miejska)
Sprawa
Znak sprawy DIM.AN. 7331-2.7/10
Dokument wytworzył Referat Architektury
Data wpływu dokumentu 2010-10-13
Data wydania dokumentu 2011-01-10
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Gmina Miasto Świdnica
Siedziba ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica
Telefon 74-852-12-26
E-mail um@um.swidnica.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny NIE
Data zamieszczenia dokumentu 2011-01-11
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Marzena Wołosz
Data wprowadzenia 2011-01-11 15:43:06