wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 25/2011
Rodzaj dokumentu analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe dla potrzeb miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obrębów wiejskich Sierakowo Słupskie, Kończewo i Kwakowo w gminie Kobylnica
Zakres przedmiotowy dokumentu opracowanie ekofizjograficzne dla obrębów wiejskich Sierakowo Słupskie, Kończewo i Kwakowo
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo pomorskie
Powiat słupski
Gmina Kobylnica
Sprawa
Znak sprawy nie dotyczy
Dokument wytworzył mgr Bogusław Grechuta
Data wpływu dokumentu 2007-12-12
Data wydania dokumentu 2008-08-01
Dokument zatwierdził Wójt Gminy Kobylnica
Data zatwierdzenia dokumentu 2010-04-27
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Gmina Kobylnica
Siedziba ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica
Telefon 598429070
E-mail kobylnica@kobylnica.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2011-07-20
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Iwona Mieczkowska
Data wprowadzenia 2011-07-20 12:13:18