wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 60/2011
Rodzaj dokumentu analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobylnica oraz zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego….; dotyczący wprowadzenia trasy projektowanego gazociągu w/c Bytów – Słupsk – Wieszyno – Redzikowo - pod trasę gazociągu DN 700 wraz z urządzeniami infrastruktury towarzyszącej;
Zakres przedmiotowy dokumentu Opracowanie ekofizjograficzne
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo pomorskie
Powiat słupski
Gmina Kobylnica
Sprawa
Znak sprawy nie dotyczy
Dokument wytworzył BDK-INPLUS Sp. z o.o.
Data wpływu dokumentu 2011-03-10
Data wydania dokumentu 2011-03-10
Dokument zatwierdził Rada Gminy Kobylnica
Data zatwierdzenia dokumentu 2011-03-10
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Gmina Kobylnica
Siedziba ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica
Telefon 598429070
E-mail kobylnica@kobylnica.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2011-07-21
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Iwona Mieczkowska
Data wprowadzenia 2011-07-21 10:21:14