wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 436/2015
Rodzaj dokumentu analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu obwieszczenie
Zakres przedmiotowy dokumentu W roku 2015 roku w lasach wszystkich form własności rozpocznie się wykonywanie opracowania Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w latach 2015-2019
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo pomorskie
Powiat kościerski
Gmina Kościerzyna (gmina wiejska)
Sprawa
Znak sprawy nie dotyczy
Dokument wytworzył Wójt Gminy Kościerzyna
Data wpływu dokumentu 2015-07-24
Data wydania dokumentu
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Gminy Kościerzyna
Siedziba ul. Strzelecka 9, 83-400 Kościerzyna
Telefon 058/686-59-80
E-mail ug@koscierzyna.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny NIE
Data zamieszczenia dokumentu 2015-07-28
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Krzysztof Lisakowski
Data wprowadzenia 2015-07-28 13:29:56