wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 938/2015
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu ochrona wód
Nazwa dokumentu decyzja nr 57/Ś/15 pozwolenie wodnoprawne
Zakres przedmiotowy dokumentu wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego powstających z instalacji spółki Autoneum Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Owsianej 60A
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo śląskie
Powiat Katowice (miasto na prawach powiatu)
Gmina Katowice
Sprawa
Znak sprawy KŚ-III.6341.34.2015.AK/KMJ
Dokument wytworzył Prezydent Miasta Katowice
Data wpływu dokumentu
Data wydania dokumentu 2015-09-03
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Miasta Katowice
Siedziba ul. Młyńska 4 , 40-098 Katowice
Telefon 32 259 39 09
E-mail Urzad_Miasta@katowice.eu
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny NIE
Data zamieszczenia dokumentu 2015-09-04
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 797/2015
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Kinga Micherdzinska-Jamroży
Data wprowadzenia 2015-09-04 13:24:03