wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 3/2011
Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów.
Zakres przedmiotowy dokumentu wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa rosnącego przy ul.Nowowiejskiej
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo świętokrzyskie
Powiat starachowicki
Gmina Starachowice
Sprawa
Znak sprawy GKS.GO.7635-2/11
Dokument wytworzył Bryła Mirosław
Data wpływu dokumentu 2011-01-05
Data wydania dokumentu 2011-01-05
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Miejski w Starachowicach
Siedziba ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice
Telefon 41-273-82-00
E-mail sekretariat@um.starachowice.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2011-01-12
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 4/2011
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Paweł Tomczak
Data wprowadzenia 2011-01-14 09:10:06