wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 87/2011
Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu ochrona wód
Nazwa dokumentu o zmianę pozw. wodnopr.
Zakres przedmiotowy dokumentu dot. zmiany decyzji z dnia 20.06.2007 r. znak GOŚR/G.6223-4/07
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo śląskie
Powiat tarnogórski
Gmina Świerklaniec
Sprawa
Znak sprawy nie dotyczy
Dokument wytworzył Zakład Tran. i Spedycji LP
Data wpływu dokumentu 2011-04-29
Data wydania dokumentu 2011-07-08
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu 2011-07-08
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
Siedziba ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry
Telefon 32 381 37 71
E-mail kancelaria@tarnogorski.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2011-07-25
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Jolanta Gruca - Tkacz
Data wprowadzenia 2011-07-25 09:55:32