wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 89/2011
Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu ochrona wód
Nazwa dokumentu pozw. wodnopr.
Zakres przedmiotowy dokumentu wykonanie urządzenia wodnego (wylotu0 oraz wpriowadxzanie wód opad. i roztop. do wód cieku Drama (w km 15+200)
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo śląskie
Powiat tarnogórski
Gmina Zbrosławice
Sprawa
Znak sprawy VOŚR/G.6223-49/11
Dokument wytworzył En-Eko Sp. z o.o.
Data wpływu dokumentu 2011-05-25
Data wydania dokumentu 2011-07-08
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
Siedziba ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry
Telefon 32 381 37 71
E-mail kancelaria@tarnogorski.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2011-07-25
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Jolanta Gruca - Tkacz
Data wprowadzenia 2011-07-25 10:03:11