wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 96/2011
Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu ochrona wód
Nazwa dokumentu pozw. wodnopr.
Zakres przedmiotowy dokumentu wykonanie urządzenia wodnego (wylotu) oraz wprowadzanie ścieków do wód cieku Pniowieckiego (w km 1+750)
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo śląskie
Powiat tarnogórski
Gmina Tarnowskie Góry
Sprawa
Znak sprawy VOŚR/G.6223-62/11
Dokument wytworzył Instytut Techniki Górniczej Gliwice
Data wpływu dokumentu 2011-07-05
Data wydania dokumentu
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
Siedziba ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry
Telefon 32 381 37 71
E-mail kancelaria@tarnogorski.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2011-07-25
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Jolanta Gruca - Tkacz
Data wprowadzenia 2011-07-25 10:28:02