wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 790/2015
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Decyzja
Zakres przedmiotowy dokumentu Udzielenie zezwolenia na usunięcie 3szt. drzew rosnących na terenie nieruchomości przy ul.Fiołkowej 6 w Olsztynie
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo warmińsko-mazurskie
Powiat Olsztyn (miasto na prawach powiatu)
Gmina Olsztyn
Sprawa
Znak sprawy SD.6131.618.2015.MM
Dokument wytworzył Przezydent Olsztyna
Data wpływu dokumentu
Data wydania dokumentu 2015-10-08
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Miasta Olsztyn
Siedziba Pl. Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn
Telefon (89) 527-31-11 wew.207
E-mail admin@olsztyn.eu
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2015-10-12
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 789/2015
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Joanna Choromańska
Data wprowadzenia 2015-10-12 08:57:34