wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 693/2015
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu ochrona wód
Nazwa dokumentu Decyzja – Pozwolenie wodnoprawne
Zakres przedmiotowy dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych oczyszczonych ścieków przemysłowych w ilości średniodobowo 20,0 m3/dobę, maksymalnie godzinowo 170,0 m3/godz, maksymalnie rocznie 6 500 m3/rok pochodzących z terenu kompostowni odpadów organicznych zlokalizowanej na działce 9/3 obręb 120 przy ul. Tarnowskiej w Nowym Sączu
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo małopolskie
Powiat Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu)
Gmina Nowy Sącz
Sprawa
Znak sprawy WOŚ.6341.13.2014.GP
Dokument wytworzył Prezydent Miasta Nowego Sącza
Data wpływu dokumentu
Data wydania dokumentu 2014-06-23
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Miasta Nowego Sącza
Siedziba Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz
Telefon 18 443 53 08
E-mail urzad@nowysacz.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2015-10-12
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 692/2015
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Henryk Szczygieł
Data wprowadzenia 2015-10-12 14:03:59