wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 5/2011
Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew.
Zakres przedmiotowy dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie 1 sztuki drzew gatunku lkasztanowiec rosnacego na działce Nr 366, obręb wsi Waniewo będącej własnością Pana Eugeniusz Sokół.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo podlaskie
Powiat wysokomazowiecki
Gmina Sokoły
Sprawa
Znak sprawy nie dotyczy
Dokument wytworzył Eugeniusz Sokół
Data wpływu dokumentu 2010-11-26
Data wydania dokumentu 2010-11-26
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Gminy w Sokołach
Siedziba ul. Rynek Mickiewicza 10, 18-218 Sokoły
Telefon (086) 4763010
E-mail ugsokoly@poczta.onet.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2011-01-05
Uwagi Wójt Gminy Sokoły zwrócił się o opinię do Dyrektora Narwiańskiego Parku Narodowego.
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Cezary Czarkowski
Data wprowadzenia 2011-01-14 10:31:26