wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 1148/2015
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Decyzja na usunięcie drzew dla osoby fizycznej
Zakres przedmiotowy dokumentu Zezwolenie na wycinkę 1szt. drzewa rosnącego przy ul. 9 Maja 18 w Bytomiu
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo śląskie
Powiat Bytom (miasto na prawach powiatu)
Gmina Bytom
Sprawa
Znak sprawy ZIP.6131.588.2015
Dokument wytworzył J.Flak
Data wpływu dokumentu
Data wydania dokumentu 2015-10-12
Dokument zatwierdził z up. Prezydenta Miasta Bytomia –Maciej Koźmiński- Kierownik Referatu Przyrody
Data zatwierdzenia dokumentu 2015-10-12
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Miejski w Bytomiu-Wydział Spraw Komunalnych Referat Przyrody
Siedziba ul. Parkowa 2, 41-902 Bytom
Telefon 32 283 6316
E-mail zi@um.bytom.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2015-10-16
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Agnieszka Peczyńska-Korczak
Data wprowadzenia 2015-10-16 09:04:58