wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 1154/2015
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Decyzja na usunięcie drzew dla osoby fizycznej
Zakres przedmiotowy dokumentu Zezwolenie na wycinkę 25 szt. drzew rosnących przy ul. Kazimierza Wielkiego 12 w Bytomiu
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo śląskie
Powiat Bytom (miasto na prawach powiatu)
Gmina Bytom
Sprawa
Znak sprawy ZIP.6131.517.2015
Dokument wytworzył J.Flak
Data wpływu dokumentu
Data wydania dokumentu 2015-10-15
Dokument zatwierdził z up. Prezydenta Miasta Bytomia –Maciej Koźmiński- Kierownik Referatu Przyrody
Data zatwierdzenia dokumentu 2015-10-15
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Miejski w Bytomiu-Wydział Spraw Komunalnych Referat Przyrody
Siedziba ul. Parkowa 2, 41-902 Bytom
Telefon 32 283 6316
E-mail zi@um.bytom.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2015-10-16
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Agnieszka Peczyńska-Korczak
Data wprowadzenia 2015-10-16 09:42:09