wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 1/2011
Rodzaj dokumentu postanowienia
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Postanowienie nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego ptrzesięwzięcia polegającego na budowie i uruchomieniu punktu napraw pojazdów
Zakres przedmiotowy dokumentu w m. Rogalice, gm. Lubsza
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo opolskie
Powiat brzeski
Gmina Lubsza
Sprawa
Znak sprawy OŚ.7624-8/10
Dokument wytworzył Wójt Gminy Lubsza
Data wpływu dokumentu 2010-12-13
Data wydania dokumentu 2011-01-13
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Gmina Lubsza
Siedziba ul. Brzeska 16, 49-313 Lubsza
Telefon 077) 411-86-15
E-mail lubsza@lubsza.ug.gov.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2011-01-14
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 7/2010
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Małgorzata Gregorasz
Data wprowadzenia 2011-01-14 10:53:12