wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 8/2011
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Zakres przedmiotowy dokumentu decyzja orzekająca o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającego na rozbudowie stacji elektroenergetycznej 110/15kV GPZ Resko o abonencką część o nazwie 110/30 kV FW Resko, na działce 1/3 w wiejskim obszarze ewidencyjnym Prusim, wraz z podziemną trasą kablową 30 kV od FW Resko do GPZ”
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo zachodniopomorskie
Powiat łobeski
Gmina Resko
Sprawa
Znak sprawy OŚiGW.7625/9/10/dc
Dokument wytworzył Burmistrz Reska
Data wpływu dokumentu
Data wydania dokumentu 2011-01-11
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Gmina Resko
Siedziba ul. Rynek 1, 72-315 Resko
Telefon 91 39-51-503
E-mail resko@resko.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny NIE
Data zamieszczenia dokumentu 2011-01-14
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Danuta Mielcarek
Data wprowadzenia 2011-01-14 13:19:32