wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 6/2011
Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu Wniosek o usunięcie drzew
Zakres przedmiotowy dokumentu Wniosek w sprawie wycinki 7 szt. drzew gatunku jesion z działki oznaczonej numerem geodezyjnym 134 położonej w obrębie Kiersztanowo Gmina Jeziorany.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo warmińsko-mazurskie
Powiat olsztyński
Gmina Jeziorany
Sprawa
Znak sprawy RO 7635-3/11
Dokument wytworzył Justyna Zięba
Data wpływu dokumentu 2011-01-11
Data wydania dokumentu 2011-01-11
Dokument zatwierdził Burmistrz Jezioran
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Miejski w Jezioranach
Siedziba pl. Zamkowy 4, 11-320 Jeziorany
Telefon (0-89) 539 27 41
E-mail umjeziorany@wp.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2011-01-17
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Justyna Zięba
Data wprowadzenia 2011-01-17 09:17:39