wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 8/2011
Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu Wniosek osoby fizycznej
Zakres przedmiotowy dokumentu Wniosek o wycinkę 165 szt. drzew gatunku świerk - 45 szt., brzoza - 50 szt. i olcha 70 szt. z działki oznaczonej numerem geodezyjnym 22 położonej w obrębie Wólka Szlachecka Gmina Jeziorany, w ramach przecinki pielęgnacyjnej lasu.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo warmińsko-mazurskie
Powiat olsztyński
Gmina Jeziorany
Sprawa
Znak sprawy nie dotyczy
Dokument wytworzył Piotr Kolibowski
Data wpływu dokumentu 2011-01-11
Data wydania dokumentu 2011-01-11
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Miejski w Jezioranach
Siedziba pl. Zamkowy 4, 11-320 Jeziorany
Telefon (0-89) 539 27 41
E-mail umjeziorany@wp.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2011-01-17
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Justyna Zięba
Data wprowadzenia 2011-01-17 09:38:40