wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 2/2011
Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu Wniosek osoby fizycznej
Zakres przedmiotowy dokumentu Wniosek w sprawie zezwolenia na wycinkę 1 szt. swierku i 2 szt. tui oraz drzew owocowych z terenu przy ul. Obrońców Płocka 1920 r. Nr 18
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo mazowieckie
Powiat Płock (miasto na prawach powiatu)
Gmina Płock
Sprawa
Znak sprawy nie dotyczy
Dokument wytworzył ...........
Data wpływu dokumentu 2011-01-03
Data wydania dokumentu 2011-01-03
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Gmina Miasto Płock
Siedziba ul. Stary Rynek 1, 09-400 Płock
Telefon 024 367 15 55
E-mail bok8@ump.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2011-01-04
Uwagi W dniu 13 .01.2011 r. wniosek wycofano
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Teresa Januszewska
Data wprowadzenia 2011-01-17 09:54:09