wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 4/2011
Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Wniosek o zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi
Zakres przedmiotowy dokumentu Powstawanie odpadów przy produkcji mebli oraz odzysk odpadów o kodzie ex 03 01 05
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo wielkopolskie
Powiat kępiński
Gmina
Sprawa
Znak sprawy OŚ.76443-10/2010
Dokument wytworzył Staroswo Powiatowe w Kępnie
Data wpływu dokumentu 2011-01-21
Data wydania dokumentu 2011-01-12
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Kępnie
Siedziba ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno
Telefon (62) 78 28 900
E-mail sekretariat@starostwo.kepno.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2011-01-17
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Alina Frączek
Data wprowadzenia 2011-01-17 10:03:36