wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 1201/2015
Rodzaj dokumentu strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
Zakres przedmiotowy dokumentu o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla zmiany dokumentu pn. "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Katowice”
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo śląskie
Powiat Katowice (miasto na prawach powiatu)
Gmina Katowice
Sprawa
Znak sprawy KŚ-III.602.2.2013.MC
Dokument wytworzył RDOŚ Katowice
Data wpływu dokumentu 2015-10-26
Data wydania dokumentu
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Miasta Katowice, Wydział Kształtowania Srodowiska
Siedziba Rynek 1, 40-098 Katowice
Telefon 32 259 870
E-mail ks@katowice.eu
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2015-11-13
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 1825/2014, 1826/2014, 1876/2014, 1873/2014, 2200/2014
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Maciej Czech
Data wprowadzenia 2015-11-13 14:03:59