wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 44/2011
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu Decyzja dla Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Płocku z siedzibą przy ul. Mickiewicza 12a
Zakres przedmiotowy dokumentu Decyzja - zezwolenie na wycinkę 1 szt. wierzby i 2 szt. ałyczy z terenu przy ul. Jachowicza 25 - dz. nr ew. 338/1
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo mazowieckie
Powiat Płock (miasto na prawach powiatu)
Gmina Płock
Sprawa
Znak sprawy WGK.II.7635-368/10/11
Dokument wytworzył Agnieszka Kujawska
Data wpływu dokumentu
Data wydania dokumentu 2011-01-13
Dokument zatwierdził Z up. Prezydenta Miasta Płocka - Alina Węgrzyn Kierownik Oddziału Ochrony Środowiska
Data zatwierdzenia dokumentu 2011-01-13
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Gmina Miasto Płock
Siedziba ul. Stary Rynek 1, 09-400 Płock
Telefon 024 367 15 55
E-mail bok8@ump.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny NIE
Data zamieszczenia dokumentu 2011-01-17
Uwagi Wycinka drzew nie podlega opłacie, Rekompensata przyrodnicza - nasadzenie 3 szt. nowych drzew.
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 59/2010
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Teresa Januszewska
Data wprowadzenia 2011-01-17 10:05:04