wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 13/2015
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu ochrona powietrza
Nazwa dokumentu Decyzja środowiskowa
Zakres przedmiotowy dokumentu Decyzja środowiskowa na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 673 na odcinku Dąbrowa Białostocka - Sokółka
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo podlaskie
Powiat sokólski
Gmina Sidra
Sprawa
Znak sprawy BKR.6220.3.2015
Dokument wytworzył Wójt Gminy
Data wpływu dokumentu
Data wydania dokumentu 2015-11-10
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Gminy Sidra
Siedziba ul.Rynek 5, 16-124 Sidra
Telefon 85 722 09 80
E-mail ug_sidra@zetobi.com.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2015-11-10
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 11/2015, 12/2015
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Kazimierz Leszko
Data wprowadzenia 2015-11-18 07:40:29