wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 18/2011
Rodzaj dokumentu analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu opracowanie ekofizjograficzne
Zakres przedmiotowy dokumentu dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia na czterech terenach, w rejonie ulic: Gen. Władysława Sikorskiego, placu Klasztornego, al. Niepodległości i Lipowej (są 4 egz. oddzielnie dla każdego terenu)
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo kujawsko-pomorskie
Powiat inowrocławski
Gmina Inowrocław (gmina miejska)
Sprawa
Znak sprawy nie dotyczy
Dokument wytworzył Pracownia Ochrony Środowiska PRO GAJA rzeczoznawstwo i Projektowanie w Zakresie Ochrony Srodowiska, Projektowanie Terenów Zielonych; mgr inż Hanna Bukowska; ul. Widok 55a; 85-357 Bydgoszcz
Data wpływu dokumentu 2009-06-11
Data wydania dokumentu 2009-06-05
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Miasta Inowrocławia
Siedziba ul. Roosevelta 36, 88-100 Inowrocław
Telefon 52 3555300
E-mail urzad@inowroclaw.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2011-02-11
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 16/2011, 17/2011, 19/2011, 20/2011, 21/2011, 22/2011, 23/2011, 165/2011
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Elżbieta Rasała
Data wprowadzenia 2011-08-04 09:15:30