wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 160/2011
Rodzaj dokumentu projekt polityk, strategii, planów lub programów
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŚWIDNICY
Zakres przedmiotowy dokumentu o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „ulicy Leśnej” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach 17 sierpnia 2011r. do 16 września 2011r.,
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo dolnośląskie
Powiat świdnicki
Gmina Świdnica (gmina miejska)
Sprawa
Znak sprawy DIM.AN. 7321 – 4/03
Dokument wytworzył PREZYDENT MIASTA
Data wpływu dokumentu 2011-08-08
Data wydania dokumentu 2011-08-08
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Gmina Miasto Świdnica
Siedziba ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica
Telefon 74-856-28-00
E-mail um@um.swidnica.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2011-08-11
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 35/2014
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Marzena Wołosz
Data wprowadzenia 2011-08-11 15:03:02