wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 21/2016
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu ochrona wód
Nazwa dokumentu Pozwolenie wodno-prawny na odprowadzanie wód deszczowych z terenu Centrum Kultury i Biblioteki w Osiecznej do ziemi.
Zakres przedmiotowy dokumentu w ilości: Qmax h=81,66 m3/h Qśr.d. = 26,35 m3/d Q max r= 4217 m3/r
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo wielkopolskie
Powiat leszczyński
Gmina Osieczna
Sprawa
Znak sprawy OS.II.6341.2.2016
Dokument wytworzył Starostwo Powiatowe w Lesznie
Data wpływu dokumentu 2016-02-23
Data wydania dokumentu 2016-02-23
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Lesznie
Siedziba Pl. Kościuszki 4, 64-100 Leszno
Telefon 65-529-68-01
E-mail starostwo@powiat-leszczynski.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2016-03-11
Uwagi ważność pozwolenia23.02.2016 rok
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 20/2016
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Elżbieta Okonek
Data wprowadzenia 2016-03-11 11:35:30