wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 169/2016
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu Decyzja nr 244/Z/2016
Zakres przedmiotowy dokumentu Zezwolono na usunięcie 1 szt. drzewa gat. cis pospolity - ul. Ludwika Katowice. Nakazano nasadzenie 1 szt. drzewa ozdobnego i 2 szt. krzewów w ramach rekompensaty przyrodniczej dla środowiska.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo śląskie
Powiat Katowice (miasto na prawach powiatu)
Gmina Katowice
Sprawa
Znak sprawy KŚ-V.6131.1495.2015.KB
Dokument wytworzył Prezydent Miasta Katowice
Data wpływu dokumentu
Data wydania dokumentu 2016-03-10
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Miasta Katowice
Siedziba ul. Młyńska 4 , 40-098 Katowice
Telefon 32 259 39 09
E-mail Urzad_Miasta@katowice.eu
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2016-03-14
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 1357/2015
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Barbara Krzuś
Data wprowadzenia 2016-03-14 15:25:17