wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 42/2016
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Zakres przedmiotowy dokumentu decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zmiana sposobu użytkowania budynków magazynowych i warsztatu mechanicznego na budynki produkcyjne na terenie zakładu Packprofil Sp. z o.o. w Kolonowskiem”, na działce nr 2073/6, k.m. nr 5, obręb Kolonowskie., w związku z wnioskiem złożonym w dniu 16.07.2015r.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo opolskie
Powiat strzelecki
Gmina Kolonowskie
Sprawa
Znak sprawy Rś - 6220.DŚ.20-13.2015/2016
Dokument wytworzył Gmina Kolonowskie
Data wpływu dokumentu
Data wydania dokumentu 2016-02-11
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Gmina Kolonowskie
Siedziba ul. Księdza Czerwionki 39, 47-110 Kolonowskie
Telefon 77 4611140
E-mail umig@kolonowskie.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2016-04-07
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 44/2015, 67/2015, 68/2015, 72/2015, 75/2015
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Regina Klyszcz
Data wprowadzenia 2016-04-07 11:04:48