wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 145/2011
Rodzaj dokumentu analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Ekofizjografia podstawowa dla gminy Strzelce krajeńskie obejmująca teren położony przy drodze krajowej nr 22 w m. Długie
Zakres przedmiotowy dokumentu -analiza powiązań przyrodniczych terenu opracowania z otoczeniem; -charakterystyka podstawowych elementów środowiska terenu opracowania z uwzględnieniem ich walarów i zasobów, a także ich wzajemnych oddziaływań i uwarunkowań, z ujawnieniem degradacji , zagrożeń i konfliktów; -wnioski do planu, syntetyzujące m.in. lokalne wartości zasobów środowiska, stan jakościowy środowiska, możliwości i ograniczenia wykorzystania środowiska do rozwoju różnych funkcji wraz z dyspozycjami przestrzennymi, w odniesiuniu do poszczególnych elementów środowiska;
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo lubuskie
Powiat strzelecko-drezdenecki
Gmina Strzelce Krajeńskie
Sprawa
Znak sprawy nie dotyczy
Dokument wytworzył mgr inż.Maria Ziemiecka, mgr inż. arch.Zofia Cytryna
Data wpływu dokumentu 2011-05-27
Data wydania dokumentu
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Miejski w Strzelcach Krajeńskich
Siedziba Al.Wolności 48, 66-500 Strzelce Krajeńskie
Telefon (095) 76 36 341
E-mail warunkizabudowy@strzelce.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2011-05-27
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Magdalena Krysztofowicz
Data wprowadzenia 2011-08-19 10:05:37