wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 128/2016
Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu ochrona wód
Nazwa dokumentu zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na
Zakres przedmiotowy dokumentu przebudowę rowu przydrożnego, drogi krajowej Nr 77 Lipnik – Przemyśl, poprzez wykonanie dwóch przepustów i wylotów trzech przykanalików oraz wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi, w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi krajowej – budowa chodnika przy DK 77 Lipnik – Przemyśl odcinek m. Zaleszany (Karczmiska) – m. Zbydniów w km 35+478 do 36+523,15 po prawej stronie za rowem przydrożnym
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo podkarpackie
Powiat stalowowolski
Gmina Zaleszany
Sprawa
Znak sprawy nie dotyczy
Dokument wytworzył Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie, ul. Legionów 20, 35-959
Data wpływu dokumentu 2016-05-20
Data wydania dokumentu 2016-05-17
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli
Siedziba ul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola
Telefon 156433709
E-mail srodowisko@stalowowolski.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2016-06-01
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 214/2016
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Elżbieta Lis
Data wprowadzenia 2016-06-01 10:50:37