wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 515/2016
Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Wniosek wydanie zezwolenia na wycinkę szt. drzew 12 rosnących przy ul. Racjonalizatorów w Bytom
Zakres przedmiotowy dokumentu Wniosek wydanie zezwolenia na wycinkę szt. drzew 12 rosnących przy ul. Racjonalizatorów w Bytom
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo śląskie
Powiat Bytom (miasto na prawach powiatu)
Gmina Bytom
Sprawa
Znak sprawy nie dotyczy
Dokument wytworzył Kompania ęglowa SA Oddział ZZM Tychy
Data wpływu dokumentu 2016-05-05
Data wydania dokumentu
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Spraw Komunalnych Referat Przyrody
Siedziba ul. Parkowa 2, 41-902 Bytom
Telefon 32 28 36 220
E-mail zi@um.bytom.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2016-06-17
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Aleksandra Augustyn
Data wprowadzenia 2016-06-17 12:39:32