wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 543/2016
Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Wniosek wydanie zezwolenia na wycinkę szt. drzew 6 rosnących przy ul. Tuwima 17 nr dz 7149/578 w Bytomiu
Zakres przedmiotowy dokumentu Wniosek wydanie zezwolenia na wycinkę szt. drzew 6 rosnących przy ul. Tuwima 17 nr dz 7149/578 w Bytomiu
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo śląskie
Powiat Bytom (miasto na prawach powiatu)
Gmina Bytom
Sprawa
Znak sprawy nie dotyczy
Dokument wytworzył osoba fizyczna
Data wpływu dokumentu 2016-04-06
Data wydania dokumentu
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Spraw Komunalnych Referat Przyrody
Siedziba ul. Parkowa 2, 41-902 Bytom
Telefon 32 28 36 220
E-mail zi@um.bytom.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2016-06-20
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Aleksandra Augustyn
Data wprowadzenia 2016-06-20 16:17:14