wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 162/2011
Rodzaj dokumentu postanowienia
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Postanowienie
Zakres przedmiotowy dokumentu Postanowienie - dla Spółki z o.o. "GRYPHON" - o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia :"Wdrożenie innowacyjnej linii do odzysku odpadu PP i PE w procesie produkcyjnym spółki GRYPHON"
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo dolnośląskie
Powiat świdnicki
Gmina Świdnica (gmina miejska)
Sprawa
Znak sprawy DIM.Oś.6220.6.2011
Dokument wytworzył Referat Ochrony Środowiska
Data wpływu dokumentu 2011-06-21
Data wydania dokumentu 2011-08-08
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Gmina Miasto Świdnica
Siedziba ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica
Telefon 74-856-28-00
E-mail um@um.swidnica.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny NIE
Data zamieszczenia dokumentu 2011-08-08
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 135/2011
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Eleonora Sikocińska
Data wprowadzenia 2011-08-30 14:34:55