wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 251/2015
Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów.
Zakres przedmiotowy dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie sześciu drzew gatunku brzoza i siedmiu drzew gatunku akacja rosnących na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 176/4 w msc. Baranów gm. Busko – Zdrój oraz pięciu drzew gatunku brzoza i siedmiu drzew gatunku akacja rosnących na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 176/5 w msc. Baranów gm. Busko – Zdrój.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo świętokrzyskie
Powiat buski
Gmina Busko-Zdrój
Sprawa
Znak sprawy nie dotyczy
Dokument wytworzył Sylwia Czerniak
Data wpływu dokumentu 2015-03-18
Data wydania dokumentu
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
Siedziba ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój
Telefon 41 370 52 00
E-mail urzad@umig.busko.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2015-03-18
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 252/2015
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Justyna Szeniawska
Data wprowadzenia 2016-07-20 14:11:19