wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 32/2011
Rodzaj dokumentu analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu opracowanie ekofizjograficzne dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia
Zakres przedmiotowy dokumentu na dwóch obszarach rejonie ulic: Dworcowej, Łucjana Grabskiego, ks. Piotra Wawrzyniaka i al. Okrężnej oraz ulicy Wiejskiej
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo kujawsko-pomorskie
Powiat inowrocławski
Gmina Inowrocław (gmina miejska)
Sprawa
Znak sprawy nie dotyczy
Dokument wytworzył Pracownia Ochrony Środowiska PRO GAJA Rzeczoznawstwo i Projektowanie w Zakresie Ochrony Środowiska, Projektowanie Terenów Zielonych; mgr inż. Hanna Bukowska; ul. Widok 55a; 85-357 Bydgoszcz
Data wpływu dokumentu 2009-07-14
Data wydania dokumentu 2009-06-10
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Miasta Inowrocławia
Siedziba ul. Roosevelta 36, 88-100 Inowrocław
Telefon 52 3555300
E-mail urzad@inowroclaw.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2011-02-14
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 30/2011, 31/2011, 33/2011, 34/2011, 35/2011, 36/2011, 37/2011, 38/2011, 39/2011, 182/2011
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Damian Facalusiak
Data wprowadzenia 2011-09-05 12:26:11