wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 18/2016
Rodzaj dokumentu polityki, strategie, plany lub programy
Temat dokumentu ochrona powietrza
Nazwa dokumentu PROGRAM EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ Z UWZGLĘDNIENIEM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII DLA GMIN KRUPSKI MŁYN, TWORÓG I ZBROSŁAWICE
Zakres przedmiotowy dokumentu Niniejszy „Program efektywności energetycznej …” jest opracowany w oparciu o „Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej”, ustawę o efektywności energetycznej, ustawę „Prawo Energetyczne” oraz główne dokumenty UE o efektywności energetycznej. Ustawa o efektywności energetycznej z dnia 15 kwietnia 2011 r. została opracowana przez Ministerstwo Gospodarki. Przepisy ustawy weszły w życie z dniem 11 sierpnia 2011 r. Ustawa ma na celu stworzenie ram prawnych systemu działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej gospodarki, obejmujących system wsparcia, prowadzących do uzyskania wymiernych oszczędności energii.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo śląskie
Powiat tarnogórski
Gmina Krupski Młyn
Sprawa
Znak sprawy nie dotyczy
Dokument wytworzył Wójt Gminy Krupski Młyn
Data wpływu dokumentu
Data wydania dokumentu
Dokument zatwierdził Rada Gminy Krupski Młyn
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Gmina Krupski Młyn
Siedziba ul. Krasickiego 9, 42-693 Krupski Młyn
Telefon 32 285 70 16
E-mail gmina@bip.krupskimlyn.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2016-08-12
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Artur Konfederak
Data wprowadzenia 2016-09-05 12:05:18