wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 175/2016
Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie decyzji celu publicznego
Zakres przedmiotowy dokumentu Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn.40x3,7 L = około 77 mb na terenie obejmującym nieruchomości o nr ewid. 85,86,70,77,78 w miejscowości Zgórsko gm. Radomysl Wielki .
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo podkarpackie
Powiat mielecki
Gmina Radomyśl Wielki
Sprawa
Znak sprawy BI.II.6733. 113.2016r
Dokument wytworzył Polska Spółka Gazownictwa sp.z o.o. Warszawa ul. M. Kasprzaka 25 Oddział w Tarnowie - pełnomocnik Dariusz Lizak
Data wpływu dokumentu 2016-09-05
Data wydania dokumentu
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Miejski w Radomyślu Wielkim
Siedziba Rynek 32, 39-310 Radomyśl Wielki
Telefon 14 680-70-50
E-mail sekretariat@radomyslwielki.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2016-09-06
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Wanda Dykas
Data wprowadzenia 2016-09-06 09:54:58