wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 173/2011
Rodzaj dokumentu zgłoszenia
Temat dokumentu ochrona powietrza
Nazwa dokumentu Zgłoszenie
Zakres przedmiotowy dokumentu Dot. zgłoszenia instalacji do lakierowania pojazdów
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo śląskie
Powiat tarnogórski
Gmina Tarnowskie Góry
Sprawa
Znak sprawy VOŚR/R.7644-62/11
Dokument wytworzył Starostwo powiatopwe
Data wpływu dokumentu 2011-08-09
Data wydania dokumentu 2011-08-12
Dokument zatwierdził z up. Starosty Członek Zarządu
Data zatwierdzenia dokumentu 2011-08-12
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
Siedziba ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry
Telefon 32 381 37 71
E-mail kancelaria@tarnogorski.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2011-09-06
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Aleksandra Nyk
Data wprowadzenia 2011-09-06 09:32:01